Copyright © 2020 Legisterra Danışmanlık Şti.
Tüm Hakları Saklıdır.

+90 312 426 30 40

Ücretsiz Danışma Hattımızdan Bizi Arayın

Ara
Menü
 

Çevre ve İklim Değişikliği

ÇEVRE  ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Danışmanlarımız, karbondioksit salınımını azaltma, karbon ticareti piyasasına gönüllü olarak katılma, sigorta poliçelerinin iklim değişikliği ile ilgili açıklamalarındaki hataları ve eksiklikleri kapsayıp kapsamadığını inceleme, “yeşil” malzeme kullanma ve temiz enerji tesisleri inşa etme gibi konularda sektöre özgü stratejiler geliştirme ve bu stratejileri anlama konusunda müşterilerimize yardımcı olurlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarını belirlemek, sera gazı salınımının azaltılmasını ölçmek ve değerlendirmek için rüzgâr, su ve jeotermal enerji geliştirme kurumlarıyla birlikte çalışıyor, mülkiyet hakları ve bu kaynakların satışı ile ilgili sözleşme ve sözleşme hükümlerini içeren taslaklar hazırlıyoruz.

Geçtiğimiz yirmi yılda, kurumların çevre ve kaynak yönetimine ilişkin değişen tutumları, kurumsal çevre ve kaynak stratejilerini etkili bir şekilde yönetme konusunda uzmanlaşmış danışmanların önemini artırmıştır.

Firmamız yalnızca bu alandaki uzmanlığını geliştirmiş olmakla kalmayıp, aynı zamanda ekip üyelerimizin uluslararası kalite standardı ve düzenleme kurulu yetkilileri ile yakın ve profesyonel ilişkilerini sürdürerek, yapı danışmanlığını, bir araya gelmeyi ve bilgiye erişimi kolaylaştırıyor olmalarından gurur duymaktadır. Ekibimizdeki çalışanlarımız, hukukun bu yeni alanına hukukçu yetiştiren ulusal ve uluslararası panellere katılmış ve devlet kurumları ile BM’de hukuk müşaviri olarak görev almışlardır.

Ekibimiz, İklim Değişikliği başta olmak üzere, en başından beri Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) projelerine dâhil olmuştur.

Bu projeler, teknik salınım azaltma konularını anlama, Yetkilendirilmiş Ulusal Kuruluşlar ile irtibat kurarak bu düzenleyici kurumların çalışma şeklini ve gücünü anlamada, ayrıca ticari, finansal ve ilgili alım satım belgelerinin bir araya getirilmesi konularında belli beceriler gerektirmektedir.

AŞAĞIDAKİ KONULARDA ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ:

  • Çevre denetimi, durum tespiti ve etki değerlendirmesi
  • Çevre ruhsatları
  • Atık yasası ve tehlikeli madde denetimi
  • Enerji üretimi ve dağıtımı
  • Yenilenebilir enerji ve karbon ticareti yönetmeliği
  • Dava açma ve takip etme, çevresel kısıtlamalar ve çevresel kararların yargısal denetimi
  • Doğal kaynaklar ve atıklarla ilgili ticari anlaşmalar
  • Ulusal standartlara uygun çevre, doğal kaynaklar ve madencilik mevzuatı hazırlama