Copyright © 2020 Legisterra Danışmanlık Şti.
Tüm Hakları Saklıdır.

+90 312 426 30 40

Ücretsiz Danışma Hattımızdan Bizi Arayın

Ara
Menü
 

İnsancıl Hukuk

İNSANCIL HUKUK

Sivil toplum, göç yasası ve hukuki yardım alanlarında yaptığı araştırmaların desteğiyle Legisterra, yetenekli ve alanında uzman kişilerce, uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşlarına kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Legisterra, Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları ile ilgili konularda, hem pratik hem de teorik hukuki yaklaşımlar geliştirerek, olumlu sonuçları azami seviyeye çıkarmak için uluslararası hukukta stratejik düşünme ve hukuk danışmanlığının bir birleşimi olan, hukuki analiz becerileri geliştirmiştir.

Ayrıca, Legisterra, uluslararası insancıl hukuk alanında, hukuki taahhütlerini ve yükümlülüklerini anlama ve uygulama konularında yardımcı olmak üzere, ilgili kuruluşlara yeterlilik oluşturma konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Legisterra, Türkiye’de bulunan, kayıtlı 42 adet sivil toplum kuruluşunun yaklaşık yarısına danışmanlık hizmeti vermektedir. Dernekler hukuku ve insancıl hukuk alanındaki tecrübemiz ve uzmanlığımız sayesinde uluslararası sivil toplum kuruluşlarına dış hukuk müşaviri olarak sağladığımız hizmetler, tipik bir hukuk firmasının sunduğu hizmetlerin ötesindedir. Hizmetlerimiz arasında:

 • Tescil hizmetleri
 • Türk hukuku ile ilgili uygulanabilir ve güvenilir yasal tavsiyeler, dernekler yasası, sözleşme hukuku, iş kanunu, Türkiye’de uygulandığı şekliyle uluslararası insancıl hukuk, yabancılar ve uluslararası yabancıları koruma kanunu, geçici koruma, gayrimenkul hukuku, ticari işlemler, ruhsat verme, gümrük işlemleri ve uygunluk;
 • Yasal belgelerin uygunluğunun incelenmesi;
 • Sivil toplum ve devlet paydaşları ile bu kuruluşlar arasındaki ilişkileri ve ağı oluşturma;
 • Devletle ilişkileri geliştirme;
 • Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının hukuk departmanları ile işbirliği yapma ve bu kuruluşlara destek olma;
 • Talep üzerine yasal araştırma ve yasal muhtıra hazırlama;
 • Mahkeme işlemlerinde temsil ve alacak takibatları;
 • Lisans alımına yönelik resmi yazışmalar ve lisans yenileme işlemleri;
 • Hukuki riskleri en aza indirgemek için yeni mevzuat, yönetmelik ve kararnameler hakkında güncel bilgi sağlama;
 • asal ve sözleşmeye dayalı riskleri belirleyerek, risk kontrol ve risk azaltma stratejileri konusunda danışmanlık yapma;
 • Yerel gereksinimlerin özellikleri konusunda insan kaynakları birimine destek olma;
 • Oturma ve çalışma izni başvurularının ele alınması;
 • Hukuki çeviriler ve hukuki tercüme kontrolleri.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR

Legisterra, farklı coğrafyalardaki hukuki ve ticari meselelerde onlarca yıllık tecrübeye sahiptir. Becerimiz ve yaratıcılığımız sayesinde, gerçek hayattaki sorun çözümlerinden yola çıkarak özgün fikirler ortaya koyuyoruz. Bu nedenle, uluslararası organizasyonların insanlar ile olan ilişkisini güçlendirmek için bir dizi danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu amaçla, Türkiye’deki birçok uluslararası organizasyona, ulusal hukuk uzmanı ve hukuki danışman olarak hizmet vermekteyiz.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Engelliler Birliği (WDU) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) en yeni bilgilere ulaşmanın yanı sıra, yepyeni anlayışlar geliştirmek için katıldığımız başlıca uluslararası organizasyonlar arasındadır. Bu kuruluşlar için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilgili bazı referanslarımız aşağıda sunulmaktadır:

 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Hukuk Danışmanı, “Türkiye’de İklim Değişikliği Yönetimi Kapasitesini Oluşturma” projesi,
 • Türkiye’deki tüm işlerinde, resmi hukuk müşaviri olarak Dünya Engelliler Örgütü’ne günlük hukuk hizmeti verilmesi,
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ulusal Hukuk Danışmanı, “MDGF -1680: Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi” ortak programı.