Copyright © 2020 Legisterra Danışmanlık Şti.
Tüm Hakları Saklıdır.

+90 312 426 30 40

Ücretsiz Danışma Hattımızdan Bizi Arayın

Ara
Menü
 

YAYINLAR

YAYINLAR

MAKALELER

 • Yabancıların Türkiye’deki Emlak Mülkiyetinin Tarihsel Gelişimi
 • Türk Enerji Sektörü ve İlgili Yasal Çerçeve
 • Türkiye’ye Teknoloji Aktarımı ile İlgili Yasal Çerçeve
 • Türkiye’de Sınırlı Sorumlu Şirket Kurma
 • Türkiye’deki Sınırlı Sorumlu Şirketlerin Anonim Şirkete Dönüştürülmesi
 • Düzenleyici İdari Filler (Türkçe)
 • Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari İşletme Rehni
 • Türkiye Dışında Mukim Bir Şirketin Türkiye’de Şube ve İrtibat Büroları Açması Hakkında Yasal Çerçeve ve Prosedürler
 • Anonim Şirketin Tescili ve Kuruluş Esasına İlişkin Maddelerinde Yer Alan Türk Olmayan Hissedarın İmzasının Tasdik Şerhi ile Belgelenmesi
 • Türk Madencilik Kanunu’ndaki Değişikliklerin İncelenmesi
 • Türkiye’de Karbon Ticaretine İlişkin Düzenleyici Çerçeve

SUNUMLAR

 • Türkiye’deki Karbon Piyasalarını Etkileyecek Mevzuatlar
 • Karbon Salım Azaltım Sözleşmelerinin Yasal Unsurları (ERPA)